Nieuws

16-10-2019

Ook in 2019 mooie projecten bij Port of Rotterdam

HAVEN VAN ROTTERDAM
De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee en aan de intermondale verbindingen. Daarnaast zorgt de haven van Rotterdam voor zo’n 385.000 directe en indirecte banen bij bedrijven in Nederland. Het is de plek waar grenzeloze ambities worden waargemaakt.

Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. Het Havenbedrijf is dan ook voortrekker in de transitie naar duurzame energie en zet in op digitalisering om de haven en handelsstromen nog efficiënter te maken. De twee kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Voor Calamiteitenbestrijding, Inspectie, voor de Havenmeesters en algemene doeleinden verzorgt MOBILITA Bedrijfswageninrichtingen al sinds jaar en dag de opbouw, inrichting en uitstraling van de operationele voertuigen.

Ook in 2019 hebben we, tot nu toe al vele mooie projecten mogen afronden. Met trots en het vertrouwen dat Havenbedrijf Rotterdam MOBILITA heeft gegeven sinds 2010